2018
April 2018
 • Wednesday 04 April 2018 10:30 - 12:30
  Moderatori-Gruppo    ::  What Next TTA - eventi
May 2018
July 2018
 • Wednesday 04 July 2018 10:30 - 12:30
  Moderatori-Gruppo    ::  What Next TTA - eventi
September 2018
 • Wednesday 05 September 2018 10:30 - 12:30
  Moderatori-Gruppo    ::  What Next TTA - eventi
October 2018
 • Wednesday 03 October 2018 10:30 - 12:30
  Fono moderatori-gruppo    ::  What Next TTA - eventi
 • Thursday 11 October 2018 09:00 - 19:00
  Workshop WNTTA    ::  What Next TTA - eventi
 • Friday 12 October 2018
  Giornate PT    ::  What Next TTA - eventi
 • Friday 12 October 2018 09:00 - 13:00
  Workshop WNTTA    ::  What Next TTA - eventi